Guds ubetingede kjærlighet

0
56

”… Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten regner med straff. Men den som frykter, er ikke gjort fullkommen i kjærligheten.” 1 Johannes 4:17-18

Hva er den fullkomne kjærlighet? Jeg er overbevist om at det er den ubetingede kjærligheten. Dette er den kjærlighet Gud viste til oss da Han sendte sin Sønn mens vi enda var syndere (Romerne 5:8). Ingenting hadde gjort oss fortjent til å få ta imot Hans kjærlighet, men Gud elsket oss uansett. Uansett hvor mye feil vi hadde gjort, eller hvor mange ganger vi hadde såret Ham i ord og handlinger. Uansett hva vi hadde gjort så fortsatte Han å elske oss. Gud elsker oss for den vi ER, ikke for det vi GJØR!

Og dette er det som driver frykten ut: Når vi lærer å kjenne Guds sanne natur. At Han ikke vil støte oss bort når vi feiler og bommer på målet. Men at Hans aksept og overgivelse til oss ligger fullt og helt på at vi er Hans barn. At vi er født av Ham. At vi er Hans skapelse. Dette er det eneste kriteriet Han trenger for å elske oss med en evig og overveldende kjærlighet.

Forstå en ting. Det er ikke Gud som holder tilbake velsignelsene fra oss. Det er det vi som gjør. Gud er som en kjærlig Far som nesten ikke klarer å vente på å få en mulighet til å velsigne oss. Som en Far som sitter på kanten av stolen, i åndeløs spenning og heier på oss.

Tyngden av Guds brennende intense kjærlighet til oss er som vekten av hele Atlanterhavet, plassert i luften over oss og med en vannstråle rennende ned til oss. Og vi er den som bestemmer hvor mye vann som kan flyte ned og inn i våre liv. Det er vi som begrenser, ikke Gud!

Faktisk, hvis du virkelig ønsker å få et innblikk i hvor stor denne kjærligheten er så se på Kristus der Han dør på korset, går ned i dødsriket for oss og står opp igjen. Alt for at vi skulle komme tilbake til Skaperen igjen.

Så la aldri frykt for hvordan Gud vil reagere på dine feilskjær, mangler og mislykkethet få stoppe deg fra å komme til Ham. Kom med frimodighet for at Han elsker deg! Når du har gjort feil, be om tilgivelse. Følg så de rettledingene Herren gir deg og la Guds ubetingede kjærlighet få drive frykt fullstendig ut av ditt liv. For når du innser at Gud elsker deg, uansett omstendigheter, da har frykten mistet sin kraft og du er fri!