DLGO 42D Studie – Å søke Gud

0
253

For en kristen er det å søke Gud noe helt naturlig og veldig meningsfullt. Hvorfor? Jo, fordi Gud har all den hjelpen, styrken og kraften vi behøver for alle situasjoner vi møter i livet. Og ikke bare det, men Gud lengter etter at vi skal vende oss til Ham, søke Ham helhjertet, så Han kan overøse oss med velsignelser, visdom og hjelp fra himmelen. Mediter litt på disse bibelversene som viser oss et glimt av hvor mye Gud lengter etter å være involvert i våre liv og hjelpe oss til velsignelse og fremgang:

“La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.”
Hebreerne 4:16 (Bibelen 2011)

31Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?”
Romerne 8:31-32 (Bibelen 2011)

“Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår”
Efeserne 3:20 (Bibelen 2011)

“For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.”
Jeremia 29:11 (Bibelen 2011)

For en kristen er det å søke Gud noe helt naturlig og veldig meningsfullt.

Likevel er Guds velsignelser og omsorg for oss bare begynnelsen, for det å lære å kjenne Ham for den Han virkelig er i all Hans storhet og godhet, er mer verd enn alle rikdommer, posisjoner eller opplevelser vi kan ha på denne jorden.

“Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus”
Filipperne 3:8 (Bibelen 2011)

Så hvorfor søker vi Gud? La meg gi deg fem gode grunner til at mennesker søker Gud.

  1. Vi søker Guds eksistens – Vi har et ønske om å få klarhet i om Gud finnes, og i så fall finne ut hvem og hvordan Gud er.
  2. Vi søker Guds kraft – Vi trenger å motta hjelp, styrke, evne og kraft fra Gud i våre liv og i de omstendigheter vi står i. Vi ønsker å se mirakler skje, Guds løfter manifestert og at det umulige kan bli mulig ved at Gud gjør det bare Han kan gjøre i våre liv.
  3. Vi søker Guds nærhet – Vi ønsker å vokse i kunnskap og i kjennskap til den Gud som er levende og kjærlig, og oppleve at Han inviterer oss inn i fellesskap, nærhet og intimitet med Seg.
  4. Vi søker Guds perspektiv – Vi har behov for å se livet vi lever og verden vi har rundt oss gjennom Guds øyne. Å motta råd, kunnskap, innsikt, visdom og forstand som leder oss til gudfryktige liv, viselige valg, og et perspektiv som gir evighetsverdi.
  5. Vi søker Guds vilje – Vi trenger først å oppdage at Gud har en plan for oss og for hele sitt skaperverk, og så kan vi besluttsomt gå den veien som Gud har forberedt for oss. Og selv om det kanskje er en vanskelig vei så kan vi med Guds hjelp fullføre den veien og det løpet Han har lagt foran oss.

Bibelleseplan

Videre følger en seks ukers bibelleseplan om det å søke Gud. Her er en anbefalt daglig studie rytme:

  1. Les gjennom alle bibelversene for uken du er i nå.
  2. Les og grunn litt på dagens vers, og sammenhengen verset står i (det som står i parentes bak dagens bibelvers). Memorer gjerne også dagens vers om du vil.
  3. Reflekter over hva teksten betydde for de opprinnelige personene den gangen, og så hva teksten betyr for oss i dag.
  4. Ta litt tid til bønn og løft teksten opp innfor Gud i samtale, bønn, takksigelse, lovsang og/eller tilbedelse.
Tilbake
Neste

Bibelleseplan, uke 1

UKENS BIBELHISTORIE
Kvinnen som rørte ved Jesu kappe
Bibeltekst: Markus 5:25-34 (21-43)
Nøkkelvers: Markus 5:28-29. 34.

UKENS BIBELVERS
Dag 1
Matteus 5:6 (1-12) Les

Dag 2
Matteus 6:33 (24-34)

Dag 3
Matteus 7:7-8 (7-11)

Dag 4
Matteus 11:28 (25-30)

Dag 5
Matteus 13:45-46 (44-46)

Dag 6
Markus 2:19-20 (18-22)

Dag 7
Johannes 5:30 (16-30)

Tilbake
Neste