Ord fylt med kraft!

0
44

Bibelen gir oss et helt klart bilde av at Guds ord er direkte koblet til Hans kraft. Når Gud taler, taler Han alltid med kraft. Kraft til å skape det ordene inneholder.

Offiseren som omtales i Matteus 8 hadde oppdaget dette, for han sa til Jesus “…si bare ett ord, så vil tjenesren min bli helbredet” (v8), og Jesus gir han det vitnesbyrd at Han ikke har funnet en så stor tro blant noen andre i Israel (v10). Så taler Jesus ordene om helbredelse og tjeneren blir helbredet i samme stund (v13).

Et annet eksempel er når disiplene var i båten på vei over til den andre siden og det blåste opp til storm ute på Genesaretsjøen (Markus 4:35-41). Da står det at Jesus lå bak i båten og sov mens disiplene trodde deres siste time var kommet (v38). Da vekket de Jesus, og så gjør Jesus noe veldig overaskende for dem, han taler til vinden og sjøen (v39). Så oppdager de at vinden og sjøen adlyder hans ord! (v39 og 41) Når Jesus talte så gikk det kraft ut fra Ham for å utføre og fullføre det han sa.

Et tredje eksempel er når Jesus taler en forbannelse over et fikentre og bare timer senere ser disiplene at treet har visnet (Markus 11:12-14 og 20-24). Når da Peter kommenterer det som Jesus hadde gjort og hvordan treet hadde visnet på grunn av Hans ord, benytter Jesus muligheten til å lære dem noe om hvordan Han forløste Guds kraft gjennom de ordene Han talte. Han sa da til dem “…Ha tro til Gud! For sannelig sier Jeg dere: Den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, han skal få det som han sier” (v22-23; kursiv er gjort av forfatter). Igjen ser vi at når Jesus talte var det kraft i Hans ord.

Det siste eksemplet jeg vil vise til her er fra skapelsesberetningen i 1 Mosebok 1. I vers etter vers står det at Gud talte (v3. 6. 9. 11. 14. 20. 22. 24. 26. 28. 29) og så i det siste verset (v31) står det at Gud “så” alt det han hadde skapt. Legg merke til koblingen mellom det Gud taler og frukten av Hans ord! Og skriften vitner om det samme når det står skrivet at “Ved Herrens ord ble himmelen skapt, hele himmelens hær ved pusten fra hans munn.” (Salme 33:6) og at “I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, har sitt opphav i det usynlige.” (Hebr 11:3)

Så ta litt tid og la det få synke inn hvor kraftfullt Guds ord er. Alt det Gud taler har i seg kraften til å bli det som Han har talt. Min bønn er at denne kraften må få bli virksom og virkelig i våre liv, våre familier, våre menigheter og i vårt samfunn.