En hjelpende hånd

0
35

Noen av de viktigeste egenskapene vi har i byggingen av et godt og trygt samfunn er medmennesklighet, medfølelse og omsorg . Det at vi bryr oss om hverandre er helt grunnleggende for å kunne leve og fungere sammen.

I møte med livets mange vanskelige og krevende situasjoner blir dette spesielt viktig. For livet er en skjør ting, og noen ganger kan endringer komme veldig overraskende og plutselig på oss. Vi trenger en noenlunde forutsigbarhet om fremtiden, og når da livet gjør en brå vending kan det fort kaste oss ut i en krise som kan bli vanskelig å komme gjennom. Da kan de menneskene vi har rundt oss bli helt avgjørende for om prøvelsene vi møter knekker oss eller ender opp med å gjøre oss sterkere.

Så hva kan vi gjøre når noen nær oss opplever at livet blir vanskelig? Det første vi alle kan gjøre er å vise at vi bryr oss. Om det er å si noe positivt og oppmuntrende, hjelpe til med noe praktisk eller å bare være der sammen med den som lider. Det er så viktig at vi viser at vi bryr oss, både med og uten ord.

En annen ting vi alle kan gjøre er å lytte. Fristelsen for de fleste av oss er å raskt komme med løsninger, råd og kanskje til og med formaninger, men å lytte handler ikke først og fremst om dette! Det handler om å gi rom for at den som har det vanskelig selv kan få sette ord på det som foregår på innsiden. Og å kunne gjøre det uten noen frykt for fordømmelse, forkastelse eller reaksjoner. Å sette ord på det vi opplever kan være god terapi og et viktig redskap for å jobbe oss gjennom vaskelige følelser og opplevelser. Her vil det ofte være optimalt med en balanse mellom profesjonell hjelp og familie og venner som involverer seg og tar seg tid til å lytte.

Men det viktigste når noen har det vanskelig er å ikke overse det, men å gi en hjelpende hånd! Det å ikke gå forbi uten å gjøre noe, eller å late som at en ikke så det, men å være den som stopper opp, viser omsorg og hjelper den som ligger på bakken opp på bena igjen. Jakob sier i en av Bibelens bøker at “hvis man vet hva som er rett og ikke gjør det, så er det synd.” (Jakob 4:17 LB)

Spesielt utfordrende kan dette være i møte med mennesker med en annen sosial staus, annen gruppering i samfunnet, eller mennesker med andre religiøse eller ideologiske ståsted enn oss selv. Fremmedfrykt, usikkerhet og selvrettferdighet (jeg er bedre enn andre) kan hindre oss fra å gjøre det rette. Men her sier Bibelen klart og tydelig at alle mennesker er skapt i Guds bilde og er verdifulle, og ALLE er verdt en utsrakt hånd når livet har blitt vanskelig.

Så gi noen en hjelpende hånd og la dem få merke at du bryr deg!