30 uttalelser om Guds ord fra personer i Bibelhistorien

0
12

Gjennom hele Bibelen hører vi vitnesbyrd om hvordan Gud talte til mennesker og styrket, oppmuntret og veiledet dem på deres vei gjennom livet. Guds ord var som et anker og en trygg havn når omstendighetene var vanskelige, krevende og til og med umulige.

Tenk bare på Abraham som hadde fått løfte om at han skulle få en sønn med Sara, som Gud skulle velsigne og gjøre til en stor ætt. Når Abraham hadde gitt opp alt håp om at det skulle skje kommer Gud til han og sier “er noe for vanskelig for Herren?” Så fortsetter Gud å si at “etter den fastsatte tiden skal Jeg komme tilbake til dere, etter så lang tid det tar for at et nytt menneskeliv skal bli til, og Sara skal da ha en sønn.” Og som Gud hadde sagt, slik ble det! (1 Mosebok 18:14)

Når vi møter vanskeligheter tror jeg også vi trenger å spørre oss selv om vår situasjon virkelig er for vanskelig for Herren? Er det for vanskelig for Han å holde sine løfter og hjelpe oss til løftets oppfyllelse i våre liv. Nei, Bibelen bekrefter igjen og igjen at våre prøvelser og vanskeligheter ikke er for vanskelig for Ham, men at Han alltid har en vei gjennom og ut av problemet om vi vil lytte til og følge Hans hjelp og veiledning. (se Rom 8:37-39. 1 Korinterne 10:13. 15:57-58. 2 Korinterne 2:14. Hebreerne 4:16)

Her er 30 uttalelser fra 6 personer i Bibelhistorien om hva Guds ord var for dem. Dette er ikke en fullstendig liste, men en smakebit på hva Guds ord betydde for
dem og hva det kan bety for oss om vi lar Hans ord få rom og plass i våre liv.

Moses
Guds ord bringer fremgang og lykke – 5 Mosebok 29:9 (Salme 1:1-3; Josva 1:7-8)

David
Guds ord styrker og gjenopretter sjelen – Salme 19:8
Guds ord gir visdom – Salme 19:8
Guds ord gir glede – Salme 19:9
Guds ord er rent – Salme 19:9
Guds ord hjelper oss til å stå imot synd – Salme 119:9-11
Guds ord er et lys på vår vei – Salme 119:105 og 130
Guds ord gir råd og veiledning – Salme 119:23-24
Guds ord bringer oss liv, helse og helbredelse – Ordspråkene 4:22 (20-25), Salme 107:20
Guds ord leder, beskytter og taler til oss – Ordspråkene 6:20-23

Jesaja
Guds ord fullfører det som det er sendt for å gjøre – Jesaja 55:10-11

Jesus
Guds ord er mat for vårt indre menneske – Matteus 4:4
Guds ord er et trygt fundament i stormen – Matteus 7:24
Guds ord er et såkorn som bærer god frukt i våre liv – Lukas 8:8
Guds ord bringer velsignelsen inn i våre liv – Lukas 11:28
Guds ord er liv – Johannes 6:63; Markus 16:20
Guds ord vil stå fast til evig tid – Lukas 21:33 (1 Peter 1:25. Matteus 5:17)
Guds ord setter oss (virkelig) fri – Johannes 8:31-32
Guds ord er sannhet – Johannes 17:17 (Salme 119:160)

Paulus
Guds ord er Guds kraft til frelse for dem som tror – Romerne 1:16
Guds ord bringer tro og tillit til Gud i våre liv – Romerne 10:17
Guds ord gir håp, tålmodighet og trøst – Romerne 15:4
Guds ord gir ny styrke – Romerne 16:25
Guds ord er virksomt – 1 Tessalokerne 2:13;
Guds ord er nyttig for oss – 2 Timoteus 3:16-17
Guds ord er levende, virkekraftig og skarpt – Hebreerne 4:12
Guds ord dømmer våre hjerter, tanker og motiver – Hebreerne 4:12-13
Guds ord har kraft til å skape – Hebreerne 11:3

Peter
Guds ord renser sjelen – 1 Peter 1:22
Guds ord gjør at vi kan bli født på ny – 1 Peter 1:23